Prostat Lazer Ameliyatı

Prostat Büyümesi ve Kanserinde Lazer ve Robotik Laparoskopik Kapalı Ameliyatlar ile Çözümler.

Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı

robot kurulunca ameliyathane görüntüsü

Robot kurulunca ameliyathane görüntüsü

ameliyat robotu

Robotun kolları cerrahın ellerine göre daha kıvrak ve titremesizdir.

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ AMELİYATLARI:

Prostat kanseri erkek kanserleri içinde ilk sıralarda yer alır. Genellikle belirgin bir şikayet yaratmamakla birlikte çoğunluğu 40 yaş sonrası düzenli olarak gidilmesi önerilen doktor kontrollerinde ortaya çıkar. Bunun için prostatın makattan parmakla muayenesi ve PSA (Prostata has bir kan testidir) yıllık kontrollerde mutlaka değerlendirilmesi gereken tetkik ve muayenelerdir. Prostat içine sınırlı kalmış, prostatın dışına taşmamış ve vücuda sıçramamış kanserlerde cerrahi tedavi sıklıkla yapılmaktadır. Bu ameliyatta bölgesel lenf bezleri de gerekli durumlarda çıkarılmaktadır.

Prostat kanserinin robotla ameliyatından sonra erkeklerde sperm kanalları bağlanmaktadır. Bu nedenle operasyon sonrasında boşalma fonksiyonu tamamen kaybolmaktadır. Bu hastalar çocuk sahibi olmak istediklerinde yardımcı üreme tekniklerinden faydalanabilirler. Uzun dönemde idrar kaçırma az da olsa görülmektedir. Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) idrar kaçırmadan daha sık görülebilmektedir. Her iki problem de robotik cerrahi sayesinde sertleşmeyi ve idrarı tutmayı sağlayan sinirlerin çok iyi korunabilmesi sayesinde daha az görülmektedir.

Maksimum keskinlikle ve hassasiyetle ameliyat yapılmasına olanak sağlayan da Vinci robotik cerrahi sisteminin prostat cerrahisi de en önemli avantajları idrar kontrolünün ve cinsel fonksiyonların geri kazanılmasındaki olumlu etkileridir. İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonlara önemli katkılar sağlayan damar ve sinir yapılarının prostat ile yakınlığı milimetrik hassasiyetle çalışmayı gerektirir.

Robotik cerrahi sistemin sağladığı görüntüyü büyütme, hassas ve yakın çalışma imkanı ve 3 boyutlu görüntünün sağladığı cerrahi alana daha iyi adaptasyon gibi avantajlar sayesinde riskler en aza indirilmektedir.

robot kollarına karına yerleştirilmesi

robot kollarına karına yerleştirilmesi

cerrahın ameliyat robotunu kontrolü

Robot kolların kullanımı dışarıda cerrahın parmaklarının kontrolü ile olur.

Da Vinci robotik sistemi ile gerçekleştirilen prostat ve mesane operasyonlarının hastalar açısından avantajları aşağıda sıralanmıştır;

 • Daha az ağrı
 • Daha az kan kaybı
 • Daha düşük komplikasyon oranı
 • Daha iyi estetik sonuçlar
 • Hastaneden kalış ve günlük hayata dönüş süresinde kısalma
 • Başarılı kanserden kurtarma sonuçları
 • İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların daha iyi korunması ve daha erkenden geri kazanılması
 • Robotta ereksiyon ve idrar tutma sinirlerinin net olarak görüntülenmesi
robotta sinirlerin net görüntüsü

Robotta ereksiyon ve idrar tutma sinirlerinin net olarak görüntülenmesi.

Ameliyatın Robotla Yapılması Konusunda Bilgilendirme:

Robotun 4 kolu bulunmaktadır. Bu kollardan birisine robotun 3 boyutlu görüntü sağlayan kamerası takılmaktadır. Diğer 3 kola ise, cerrahın ameliyat yapmasını sağlayan robotik cerrahi enstrümanlar takılmaktadır (örneğin, makas, doku tutucu gibi). Robotla yapılan prostat kanseri ameliyatlarında, robotun 4 kolunun da hastanın batın içine gönderilebilmesi için, hastanın göbek bölgesi seviyesine, boyutları 8 mm ile 12 mm arasında değişen 4 delik açılır. Bu deliklerden robotik kamera ve robotik cerrahi enstrümanlar batın içine gönderilir. 12 mm boyutlu bir ek delik de cerraha ameliyatı yapmasında yardım eden hasta başı asistanı için açılır. Hasta başı asistanı bu delikten cerraha örneğin dikiş materyalleri verir, cerrahın çıkardığı dokuları (örneğin lenf bezleri) dışarı çıkartır ve cerraha yardımcı olur.

Sonuç olarak, prostat kanserinin robotla ameliyatlarında biz hastanın karın bölgesine toplam 5 delik açmaktayız. (göbek seviyesinde, göbeğin sağına ve soluna). Bu deliklerin boyutları 5 mm ile 12 mm arasında değişmektedir.

Prostat kapsülü ile birlikte dışarıya alındıktan sonra, mesane ile idrar kanalı birbirine dikişler ile robot kullanılarak tekrar bağlanmaktadır. Bu sırada hastalara bir sonda takılır. Bu sonda, iyileşme durumuna bağlı olarak genellikle 1 hafta kalmaktadır.

Ameliyat Sonrası Dönemde Yapılanlar Konusunda Bilgilendirme:

Ameliyat sonrasında narkozun etkisi geçtikten sonra hastalarımız servise alınmaktadır. Ertesi güne dek ağızdan herhangi bir şey yemezler ve içmezler. Bu dönemde hastaları damardan serum vererek beslemekteyiz. Bunun nedeni ise yapılan ameliyata ve anesteziye bağlı olarak mide ve barsak hareketlerindeki geçici azalmadır. Büyük oranda ameliyatın ertesi günü hastalar ayağa kalkıp yürümeye başladıktan sonra mide ve barsak hareketleri de başlamaktadır. Böylece hastalar yavaş yavaş ağızdan beslenmeye başlarlar. Önceleri daha çok sıvı gıdaları alırlar ve ilerleyen zamanda katı gıdalara doğru basamaklı bir geçiş yapılır. Yine, günlük olarak kan tahlilleri yapılarak hastalarımızın vücut fonksiyonları takip edilir.

Ameliyat sonrasında, dren denilen ve lastik benzeri materyalden yapılmış olan bir boru hastanın karnına yerleştirilmiştir. Bu boru, karın içinde biriken sıvıların karın dışına akmasını sağlar. Yine iyileşme hızına bağlı olarak bu boru, sıklıkla ameliyat sonrası 2. ya da 3. günde alınmaktadır.

İyileşme tamamlanınca hastalarımız idrar sondası ile ve gerekli öneriler ile taburcu edilirler.

İdrar sondası hastalarımızda 1 hafta süre ile kalmaktadır. 1. haftada hastalarımız kontrole çağrılırlar. İdrar sondasından mesaneye sıvı bir madde verilerek mesane doldurulur. Bu maddenin içinde steril serum ve filim çekildiğinde görüntü sağlayan kontrast maddesi bulunmaktadır. Mesane bu şekilde doldurulunca ve filmi çekilince, batın içindeki mesane ile idrar kanalının robotla atılan dikiş hattında iyileşme olup olmadığı görülür. Hastalarımızın büyük çoğunluğunda 1. haftada iyileşme olmaktadır. Böylece sonda alınabilir ve hastalarımız doğal yoldan idrar yapmaya başlarlar. 1. haftada iyileşme olmayan hastalarda sonra alınmaz ve 1 hafta sonra yeniden kontrole çağrılarak aynı işlem tekrarlanır ve idrar sondası alınır.

İdrar Sondası Alındıktan Sonraki Dönem İle İlgili Bilgilendirme:

İdrar sondası alındıktan sonra az miktarlarda idrar kaçırma olabilmektedir. Genelde 1-2 hafta içinde idrar kaçırma giderek azalır. İdrar kaçırmasını azaltmak için hastalara Kegel egzersizi denilen bir egzersiz yapmalarını öğretiyoruz. Bu egzersiz, idrarı tutmayı sağlayan kas gücünü arttırmakta ve böylece idrar kaçırma şikayeti iyileşmektedir.

Ameliyattan sonra patolojik inceleme için patolojiye gönderilen prostat patoloji bölümünde mikroskop altında incelenir. Eğer lenf bezleri de çıkarılmış ise lenf bezleri de incelenir. Bu dönemde patoloji sonucu ile ilgili de hastalara bilgi verilir.

Ameliyattan sonraki 1. ayda hastalarımız yeniden kontrole çağrılırlar. Kan ve idrar tetkikleri yapılarak değerlendirilirler. Bundan sonraki izlem, hastaların durumuna göre, patoloji sonucuna göre, yapılan kan ve idrar tetkikleri sonucuna göre yapılır. İzlemde Avrupa Üroloji Derneği (European Association of Urology) ve Amerikan Üroloji Derneği (American Urological Association) Klavuzları esas alınmaktadır.

HIFU Ameliyatsız Prostat Kanser Tedavisi

hifu ameliyatsız prostat kanseri tedavisi

HIFU Cihazı ile makattan yerleştirilen ultrason aletinin prostat kanserini yok etmesi.

Focal One ile Prostat Kanseri Tedavisi

Focal One, Inserm (Fransız Medikal Araştırma Enstitüsü) ve EDAP TMS tarafından , 1990’ların başında geliştirilmiştir bir yöntem olup, çevredeki dokuya zarar vermeden; hedeflenen dokunun koagulasyonunu sağlayan Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason teknolojisi üzerine kuruludur.

Focal One ile Fokal Tedavi Avantajları

 • Etraftaki organlara hasar vermeden kanser dokusuna müdahale edilebilmesi
 • Hastanede kalma süresinin kısa olması
 • İktidarsızlığa etkisi çok azdır.
 • Tedavinin bir oturumda sonuçlandırılması ve gerektiğinde ileride tekrar edilebilmesi.
 • Tedavi herhangi bir nedenle tamamlanamazsa diğer alternatif tedavi yöntemlerine geçişe olanak tanıması.
 • Eksternal radyoterapi sonrası lokal nükslerin tedavisine olanak tanıması.

Okunmasını tavsiye edebileceğimiz güvenilir yabancı kaynaklar:

Robotic radical prostatectomy in high-risk prostate cancer

New laser therapy for low-risk prostate cancer shows promise

Open vs Laparoscopic vs Robot-Assisted Laparoscopic Prostatectomy

Focal Laser Ablation for Localized Prostate Cancer